Διαδίκτυο προσβάσιμο από όλους είναι κοινωνική ευθύνη όλων μας. Η websites4u διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη κατασκευή ιστοσελίδων για ΑμεΑ και σχεδιάζει ιστοσελίδες με πλήρη συμβατότητα και τεχνολογίες που μπορούν και διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες.
Οι προδιαγραφές που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή ιστοσελίδων για ΑμεΑ  καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Οδηγίες WCAG (Web Content Accessibility guidelines)

Ο Υπάρχουν βασικές οδηγίες για το πρότυπο WCAG 2.0 που καθορίζουν τον τρόπο για να καταστεί το περιεχόμενο του Ιστού προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).
Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες το περιεχόμενο γίνεται εύκολα προσβάσιμο και αντιληπτό από ένα μεγάλο μέρος ατόμων με αναπηρικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων οπτικών, ακουστικών, κινητικών, γνωστικών, μαθησιακών και νευρολογικών αναπηριών, καθώς και αναπηριών ομιλίας και γλώσσας ενώ και γενικότερα το περιεχόμενο είναι πιο εύχρηστο από όλους τους χρήστες.
Επιπρόσθετα, η τήρηση αυτών των οδηγών θα καταστήσει το περιεχόμενο του ιστού πιο εύχρηστο γενικά για όλους τους χρήστες.

Σημαντικοί όροι στις οδηγίες WCAG 2.0

Στις οδηγίες για την κατασκευή ιστοσελίδων για ΑμεΑ σύμφωνα με το WCAG 2.0 περιλαμβάνονται τρεις σημαντικοί όροι, ο ορισμός των οποίων είναι διαφοροποιημένος σε σχέση με εκείνον που περιλαμβάνεται στην προηγούμενη έκδοση WCAG 1.0 .

Ενδεικτικά λαμβάνουμε υπόψη και κατασκευάζουμε τις ιστοσελίδες σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Η ιστοσελίδα:
1. Text-oriented (βασισμένη στο κείμενο)
2. Ιεραρχημένη δομή
3. Απλουστευμένη διάταξη
4. Μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται ευκολα.
5. Προσβάσιμο μέσω πληκτρολογίου (Keyboard Accessible)
6. Ευανάγνωστο περιεχόμενο
7. Δυνατότητα πλοήγησης (Navigable)
8. Προβλέψιμο περιεχόμενο

Η κατασκευή ιστοσελίδων για ΑμεΑ περιλαμβάνει δυνατότητες πλοήγησης εγκεκριμένες από διεθνή εργαλεία ελέγχου, όπως  το web accessibility evaluation tool (http://wave.webaim.org/) και το achecker (http://achecker.ca).

Πλέον το σύνολο των επιδοτούμενων προγραμμάτων που προκηρύσσονται θέτουν ως τυπική προϋπόθεση η επιχείρηση, να φροντίσει σχετικά με την επέκταση υποδομών, φυσικών και ηλεκτρονικών, ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην επιχείρηση και τις υπηρεσίες τα ΑμεΑ.

Δείτε την ιστοσελίδα μας η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα πρότυπα για ΑΜΕΑ εδώ.

Αν ενδιαφέρεστε για να κατασκευάσουμε την δική σας ιστοσελίδα σύμφωνα με τα πρότυπα για ΑμεΑ που σας αναπτύξαμε παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας, θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε μαζί σας.