Για να δημιουργήσετε μια σελίδα, συνδεθείτε στον ιστότοπό σας στο WordPress και περιηγηθείτε στο Σελίδες -> Προσθήκη νέας από την πλαϊνή σας μπάρα.

  Θα εμφανιστεί μια οθόνη όπως αυτή:

  Για τους σκοπούς αυτού του μαθήματος, χρειάζεται μόνο να ανησυχείτε για δύο πράγματα στην οθόνη της σελίδας:

    1. Το Πεδίο τίτλου
    2. Ο Επεξεργαστής κειμένου

  Όπως θα περιμένατε, το πεδίο τίτλου είναι όπου εισάγετε τον τίτλο της σελίδας σας (αυτό συνήθως θα εμφανίζεται στον ιστότοπό σας). Ο επεξεργαστής κειμένου είναι ο τόπος όπου εισάγετε το περιεχόμενο που θα εμφανίζεται στη σελίδα σας.Για να το δείξουμε αυτό, ας δημιουργήσουμε μια απλή σελίδα. Εισάγετε «Ο τίτλος της σελίδας» στο πεδίο τίτλου και «Η περιγραφή της σελίδας» στον επεξεργαστή κειμένου, όπως παρακάτω:

  Τώρα κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση στα δεξιά για να δημοσιεύσετε τη σελίδα.