Εναλλακτικός τίτλος του άρθρου θα μπορούσε να ήταν ‘Μην με κάνεις να σκέφτομαι‘. Οι ιστοσελίδες που σχεδιάζουμε στη Websites4u, ακολουθούν βέλτιστα πρότυπα UI / UX design ώστε ο χρήστης να μην σκέφτεται που πρέπει να πατήσει για να βρει αυτό που ψάχνει.

Παρακάτω ακολουθούν μερικές συμβουλές όσων αφορά το UI/UX design, οι οποίες βρέθηκαν αποτελεσματικές στην βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών ιστοσελίδων.

Εστίαση στους χρήστες

Σχεδιασμός με τη σκέψη μας στους χρήστες: τους στόχους, τις ανάγκες και τον τρόπο με τον οποίο η ιστοσελίδα σας μπορεί να τα ικανοποιήσει. Ο σχεδιασμός εστιασμένος στο χρήστη είναι σχεδιασμός βασισμένος στα αποτελέσματα, σκεπτόμενος τον αντίκτυπο που θέλετε να δημιουργήσετε, ο οποίος αυξάνει ακόμη περισσότερο την προοπτική της ιστοσελίδας σας.

Απλοποίηση των ενεργειών

Μία ιστοσελίδα πρέπει πάντα να ακολουθεί την συντομότερη δυνατή ακολουθία βημάτων που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί μια ενέργεια. Η εξασφάλιση αυτής της λειτουργίας επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας στο σχεδιασμό της ιστοσελίδας, ενέργειες και λειτουργίες οι οποίες είναι απλές και συνοπτικές.

Προσδιορισμός και εφαρμογή προτύπων σχεδιασμού

Δεν διορθώνουμε κάτι που δεν θέλει φτιάξιμο. Τα κοινά πρότυπα σχεδίασης εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες είναι πιο εξοικειωμένοι και άνετοι με αυτά τα στοιχεία σχεδιασμού. Χρησιμοποιώντας αυτή την εξοικείωση, επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός αυτών των προτύπων και η προσαρμογή και ενσωμάτωσή τους στον  σχεδιασμό, με αποτέλεσμα μία πιο άνετη εμπειρία από την πλευρά των χρηστών.

Δομή του περιεχομένου

Το περιεχόμενο είναι πρωταρχικής σημασίας στο UI / UX design. Το περιεχόμενο θα πρέπει να έχει δομή και νόημα, εστιάζοντας στα βασικά σημεία και τοποθετώντας τα σε στρατηγικές τοποθεσίες, ώστε να προσελκύσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα να διαθέτει αρκετές υποστηρικτικές λεπτομέρειες ώστε να διατηρήσει το ενδιαφέρον των χρηστών.

Χρησιμοποιήστε στοιχεία σχεδιασμού για να κάνετε μια δήλωση

Η τυπογραφία, η διάταξη, ο χρωματικός σχεδιασμός και τα δυναμικά στοιχεία είναι βασικά στοιχεία σχεδιασμού τα οποία, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορούν να ενισχύσουν το μήνυμα και το περιεχόμενο ενός σχεδίου. Η διασφάλιση της διάταξης και της τοποθέτησης στοιχείων μπορεί να ενισχύσει την οπτική παρουσίαση, ενώ η τυπογραφία και ο χρωματικός σχεδιασμός μπορούν να ορίσουν τον τόνο, τη διάθεση και την ατμόσφαιρα του σχεδιασμού.

Η εμπειρία του χρήστη σε συνδυασμό με το περιβάλλον του χρήστη μπορούν να οδηγήσουν σε δημοφιλείς ιστοτόπους. Η δημιουργία λογισμικού όταν εξετάζετε μόνον από πλευράς εμπειρίας του χρήστη, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη το περιβάλλον χρήστη, είναι σαν να ένα πολύ χρήσιμο αλλά άσχημο εργαλείο, ενώ το αντίστροφο θα είχε ένα πολύ ωραίο εργαλείο που δεν είναι πραγματικά χρήσιμο.

Επομένως, τα UI και UX πρέπει να εφαρμόζονται ταυτόχρονα για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.