Δημοσίευση ισολογισμών

Σύμφωνα με το νόμο 4072 (Φ.Ε.Κ. Α 86/11-4-2012) οι δημοσιεύσεις των ισολογισμών και των λοιπών οικονομικών στοιχείων των ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, πλέον γίνονται στις εταιρικές ιστοσελίδες των εταιριών, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι καταχωρημένες στο ΓΕΜΗ.

Κατασκευή ιστοσελίδας δημοσίευσης ισολογισμών

ΜΕ 59€/ΕΤΟΣ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται:

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 17%

Αν ενδιαφέρεστε

Επικοινωνήστε μαζί μας, η ομάδα μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.